AGA PIETRZYKOWSKA

AGA PIETRZYKOWSKA

MEDIA

Prasa, telewizja, Internet … czyli chwile upamiętnione w mediach.

PRESS

Press, television, Internet ... moments recorded in the media.